Az Országgyűlés kihirdette a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvényt, amelynek értelmében az alábbi főbb változások léptek életbe:

  • Egyéni cég, kft., bt., kkt. alapítása illeték- és költségmentes lesz függetlenül attól, hogy hagyományos vagy egyszerűsített eljárásban történik
  • A vagyoni változás illetéke kft. esetében 40.000,- Ft-ról, kkt. és bt. esetében 20.000,- Ft-ról az általános mértékű 15.000,- Ft-ra csökken

Amennyiben korlátolt felelősségű társaságot kíván alapítani, elmondható, hogy csupán az ügyvédi munkadíj terheli, és természetesen a minimum 3.000.000,- Ft törzstőkével kell rendelkezni, amely alternatívaképpen apportként is rendelkezésre bocsátható.

Érdemes nem elfeledkezni arról, hogy a társaság megalapítását követően azonnal könyvelőre lesz szüksége a rövid bejelentési határidők miatt.

További részletek itt: www.drtury.hu