Gyerektartás felemelése iránti per

A bíróság az ítéletében vagy a felek megállapodás útján rendezték a gyerektartást. Azonban azóta sok idő eltelhetett, a körülmények változhattak és ebben az esetben van mód – megegyezés hiányában – kérni a bíróságot, hogy változtassa meg a korábbi ítéletet vagy a felek megállapodását.

Ptk. 4:210. § [A tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának módosítása]
(1) Ha a felek megállapodásán vagy a bíróság ítéletén alapuló tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, a tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának a megváltoztatását lehet kérni. Nem kérheti a megállapodáson alapuló tartás megváltoztatását az a fél, akinek a körülmények megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában számolnia kellett, vagy akinek a körülmények megváltozása felróható.

Tipikus esetek

A gyermektartás emelésének tipikus indokai lehetnek:
időmúlás – gazdasági változások, pl. infláció
a gyermek idősebb lett, jelentősen megnövekedtek az szükségletei;
a gyermek beteg lett, extra gondozást igényel;
a különélő szülő nem tartja be a láthatás szabályait, így kevesebbet van nála a gyerek, így a gondozó szülőre még több anyagi teher hárul;
változott a szülők bevétele.

Akár a fentiek közül egy indok is megalapozhatja a pernyertességet, azonban törekedni kell minél több szempont bizonyítására a perben.

Kell-e ügyvéd a gyerektartás módosítása iránti perhez?

Pereskedni és a bírósággal kommunikálni egy szakma, amelyet a jogászok éveken át tanulnak. Egészen biztosan sokkal nagyobb eséllyel indul, amennyiben megbíz egy jogi képviselőt, hiszen a polgári perjog bonyolult és könnyen el lehet vérezni a jogszabályok ismeretének hiányában, illetve egy felkészült ügyvéd sokkal jobban meg tudja ítélni mikor érdemes valóban megindítani a pert – és ami szintén fontos: érzelmi érintettség nélkül, objektíven tudja Önt képviselni.

Azonban ha nem engedhet meg magának jogi képviselőt, ebben a cikkben írt tanácsokkal is meg tudja indítani a pert. Ebben az esetben használja a bíróság oldaláról letölthető formanyomtatványokat:
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok

Kiemelem, hogy nem javaslom az ügyvéd nélküli pereskedést, – én sem mernék műtétet végezni, hiszen nem vagyok orvos, – csak legvégső esetben érdemes megpróbálni, vállalva a pervesztés lehetőségét.

Melyik bíróságon kell elindítani a pert?

Az alperes lakhelye vagy a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet indítani a pert.

Mennyi illetéket kell fizetni?

Az egy hónapra követelt tartásdíj mértéke szorozva 12-vel (tehát az egyévi mérték) képezi az illeték alapját. Az illeték mértéke ennek a 6 százaléka.
A felperest költségfeljegyzési jog illeti meg, így nem kell előre megfizetni.

Mit kell becsatolni a bíróságra?

Mindent be kell csatolni a bíróságra, amely alátámasztja a bizonyítandó tényeket:
korábbi ítélet;
korábbi megállapodás;
valószínűsíteni kell, hogy a körülmények megváltoztok: pl. bizonyítékok az alperes jövedelmének megváltozására; táblázat a gyerek indokolt szükségleteiről; orvosi dokumentáció…stb.

Amennyiben úgy érzi, hogy szívesebben dolgozna egy felkészült ügyvéddel, készséggel állok rendelkezésére.