Válás, gyerektartás, vagyonmegosztás VLOG

Mennyi ideig kell a nagykorú gyermeket eltartani?

Kiskorú gyermeket minden esetben el kell tartani, de nagykorú gyermekkel már másképpen működik. 

Nagykorú gyermeket akkor kell eltartani, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

A szülő nem köteles nagykorú, továbbtanuló gyermekét eltartani, ha a gyermek a tartásra érdemtelen; a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné.

Részletek a videóban.

 

Mennyi ideig kell a nagykorú gyermeket eltartani?

Kiskorú gyermeket minden esetben el kell tartani, de nagykorú gyermekkel már másképpen működik. 

Nagykorú gyermeket akkor kell eltartani, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul. A gyermeknek a szülőt a továbbtanulási szándékáról késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

A szülő nem köteles nagykorú, továbbtanuló gyermekét eltartani, ha a gyermek a tartásra érdemtelen; a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné.

Részletek a videóban.

 

Házassági különvagyon ingatlanon

Lehetséges  tulajdonjogot szerezni ingatlanon tulajdoni lapra való bejegyzés nélkül is – tekintetettel a házassági közösvagyonra. 

 

A házastárs különvagyonához tartozik

a) a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy;

b) a házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás;

c) a házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat;

d) a személyét ért sérelemért kapott juttatás;

e) a személyes használatára szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy; továbbá

f) a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték.

Részletek a videóban.