Mediáció – Válás közös megegyezéssel

A mediáció során a felek hosszú és drága bíróság eljárás helyett felkérnek egy pártatlan személyt, a mediátort, hogy a segítségével létrejöjjön egy kölcsönösen előnyös megállapodás a felek között.

A bíróság a perben nem igazságot, hanem jogot szolgáltat. A mediáció során a felek a mediátor segítségével megtalálják a mindkettőjük számára elfogadható igazságos megoldást.

A bontóperben dönteni kell a gyermek felügyeleti jogának és a gyermekkel való kapcsolattartásnak, tartásdíjnak és az utolsó közös lakás használatának kérdésében. Ezek rendkívül intim természetű kérdések, amelynek eldöntése a legkevésbé sem egy merev bírósági eljárás keretei közé való.

Ha a házaspár a fenti kérdésekben nem tud megegyezni, választhatnak: vagy egy személytelen eljárás keretében egy bíró fog a saját belátása szerint talán mindkettő fél számára kedvezőtlen döntést hozni egy rideg, drága, lassú és megterhelő eljárás keretében, vagy a pár egy mediátorhoz fordul, aki segít számukra találni egy elfogadható, hosszútávon élhető és betartható megoldást.

Miért észszerűbb a mediációt választania a feleknek a pereskedés helyett?

  • gyors: néhány – legjobb esetben egy – alkalom után megállapodással zárulhat; legfeljebb azonban 4 hónapig tart (ekkor a törvény erejénél fogva megszűnik) ;
  • olcsóbb: a felek együttesen fizetik (míg a per során illetéket, perköltséget, ügyvédi munkadíjat, szakértői díjat, stb. kell fizetni)
    önkéntes: mindkét fél szabad akaratán alapul a részvétel – bármikor kiléphetnek a mediációból
  • csak és kizárólag az érintett felek vesznek részt a folyamatban és a mediátort titoktartási kötelezettség terheli (míg a bírósági tárgyalás főszabály szerint nyilvános)
  • az írásbeli megállapodásba csak olyan rendelkezés kerülhet, amellyel minden fél egyetért, ezáltal mindenki nyertese az ügynek
    a felek a saját érdekeiknek megfelelő, általuk megkötött egyezséget betartják, végrehajtják
  • a bírósági eljáráshoz képest sokkal kevésbé stresszes eljárás
  • eredmény: jobb, szorosabb együttműködés és kommunikáció (míg a bírósági eljárás még jobban szétválaszt!)

A mediációt dr. Túry Dániel Miklós ügyvéd vezeti. Hatalmas előny, hogy a mediátor ügyvéd is egyben: amellett, hogy hozzásegíti a feleket egy kölcsönösen előnyös egyezség megkötéséhez, több éves családjogi és gazdasági jogi peres tapasztalattal rendelkezik, így teljeskörű jogi felvilágosítást is képes nyújtani.