Alapítvány létrehozása és megszünése

Ki létesíthet alapítványt?

Alapítványt egyedül, vagy akár többen közösen is létrehozhatnak, alapító lehet bármely magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Mekkora vagyont szükséges az alapítványi cél megvalósításához rendelkezésre bocsátani?

Az alapítóknak az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelniük. Az alapító okiratban a vagyon összegét pontosan meg kell határozni.

Az alapítvány vagyona az alapító vagyonától elkülönül, arról az alapítónak véglegesen le kell mondania. A jogi személy alapítvány függetlenedik alapítójától, a saját maga által vállalt kötelezettségeiért saját vagyonával, önállóan felel.

Hogyan hozható létre alapítványt?

Az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapítványt a bíróság, a székhelye szerint illetékes törvényszék veszi nyilvántartásba.

A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a bírósághoz az alapítónak kell beadnia az erre rendszeresített papír vagy elektronikus formájú formanyomtatványon.

A nyilvántartásba vételi eljárás folyamán az alapító az alapítványt bármikor visszavonhatja, a bejegyzés jogerőre emelkedése után viszont erre már nincs lehetőség.

A jogi személy létesítő okiratának általános kötelező tartalmi elemein kívül az alapítvány alapító okiratában meg kell határozni

  1. az alapítvány határozott vagy határozatlan időre történő létesítését, határozott időre történő létesítésnél a határozott időtartamot;
  2. az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályait;
  3. a kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat, a kuratóriumi tagság határozott vagy határozatlan időre szóló voltát, határozott idejű kuratóriumi tagság esetén a határozott időtartamot, továbbá a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat; és
  4. a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályait.

Hogyan szűnik meg az alapítvány?

Az alapítvány megszűnik, ha

  1. az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
  2. az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
  3. az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

 

Keressen minket bizalommal, amennyiben alapítványával kapcsolatos jogi képviseletre, ügyvédre, adótanácsra vagy könyvelőre van szüksége.