Jelen bejegyzés a korábbiaktól eltérően kevésbé jogi természetű. Röviden beszámolok 2 sikeres ügyemről, amelyből következetést vonhat le bárki, aki hasonló helyzetbe került.

NAV tartozás

Ügyfelem ügyvezető volt egy kényszertörlés alatt álló korlátolt felelősségű társaságban. A társaság 20 millió forint feletti tartozást halmozott fel és a NAV ügyfelem, mint a társaság volt ügyvezetője ellen kártérítési pert indított. A keresetlevél tartalma mind jogalapjában, mind összegszerűségében helytálló volt, peres úton igazán kevés esély lett volna eredményesen védekezni. A bíróságokon nagyon kis százalékban veszít pert a NAV.

Ügyfelem képviseletében felkerestem a NAV-ot és feltárva az álláspontunkat és az ügyfelem pontos körülményeit, egy hét elektronikus levelezés és kétszeri személyes egyeztetés után sikerült megállapodnom: Ügyfelem megfizetett egyösszegben 8 millió forintot a NAV-nak, a NAV pedig elállt a keresetétől.

Nem csak 12 milliót sikerült spórolni az ügyfélnek (20 millió – 8 millió), hanem annál jelentősen többet, hiszen egy elhúzódó perben több milliós perköltség lett volna várható, aminek a végén nagy eséllyel az ingatlanát árverezték volna.

Közmű tartozás (E.ON)

Az E.ON álláspontja szerint ügyfelemnek tartozása állt fent megközelítőleg 1.000.000,- Ft értékben. Az E.ON. az INTRUM Zrt.-re engedményezte a követelését, aki perrel fenyegette ügyfelem.

Az ügyfelem álláspontja szerint a tartozás alapjául szolgáló már lassan 10 éves szerződést nem ő írta alá, így nem ismerte el a tartozását.

Az ügyben a rendőrségen feljelentést tettünk, majd ismertettük az INTRUMmal az álláspontunk.

Az INTRUM üzleti döntésének eredményeként lezárta a szerződést és további követelést nem kívánt érvényesíteni Ügyfelem ellen.

_____________________________________________________

Javalom, hogy amennyiben tartozása áll fenn, sose tanúsítson passzív magatartást! Egy komolyabb hibából, tartozásból eredő követelést – ha ingyen nem is, – de megfelelő körültekintéssel, határozottsággal és jogi képviselettel ellátva, jelentősen olcsóbban meg lehet „úszni”.